• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Okresowe EBI 20/2015 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2015
EBI 20/2015 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2015
środa, 12 sierpnia 2015 13:03

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego za I kwartał 2015 roku. Korekta niniejszego raportu kwartalnego wynika z dokonanych zgodnie z zaleceniem biegłego rewidenta zmian w danych finansowych za rok 2014 oraz przeksięgowania kosztów. Zysk wzrósł o kwotę 3.585,00 i jest to spowodowane przeksięgowaniem kosztów na koszty rozliczne w czasie.

CWPE korekta raportu za I kw_2015.pdf

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu