• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Okresowe EBI 9/2016 Raport Roczny CWPE S.A. za 2015 rok
EBI 9/2016 Raport Roczny CWPE S.A. za 2015 rok
piątek, 03 czerwca 2016 10:15

Zarząd CWPE S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2015 oraz opinię i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta.

Jednostkowy Raport roczny CWPES_A_ za 2015.pdf

opinia bieglego rewidenta za rok 2015.pdf

raport z badania sprawozdania finansowego CWPE S_A_za rok 2015.pdf

Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu